Menighetsrådet 2019-2023


Gunnbjørg Furuset , leder, e-post: furuset@online.no  Tlf: 41313787

Anders Tho, nestleder
Olav Reitan, representant til Fellesrådet
Tormod Rikard Lund, vararepresentant til Fellesrådet
Helge Ljosland
Kristin Skårsmoen Øverland
Marthe Henriksen
Stine Karlsen.

Varamedlemmer: 
Jørn A Nicolaysen
Anne Lise Ramberg
Heidi Oddrun Dahle
Reinhard Nilo
Elisabeth Rørvik

Møteplan høst 2021:
 

Referat fra Menighetsrådet 2021:

Referat MR Januar 2021

Referat MR Februar 2021

Referat MR April 2021

Referat MR Mai 2021

Referat MR Juni 2021

Referat MR August 2021

Referat MR September 2021

Referat MR Oktober 2021

Referat MR November 2021

 

 

Tilbake