Ungdom i Bugården kirke


Bugården kirke er en åpen og inkluderende kirke der barn og ungdom skal få leke, undre seg, tro, tvile, utvikle seg og lære sammen med andre.

Alle barn mellom 0 og 18 år som bor i Bugården sokn og er medlem i Den norske kirke, blir gjennom året invitert til ulike arrangementer og opplegg i kirken. Dette skjer ut fra en systematisk pedagogisk plan, som kan sammenliknes med læreplanen i skolen. I løpet av 10 års skolegang i norsk skole skal alle ha vært gjennom en viss mengde fag. På samme måte skal alle barn som tilhører kirken, ha fått tilbud om en opplæring der de blir kjent med Gud og kristen tro, med sin lokale kirke og med oss som jobber her.

Undervisningen gjennom dette 18-årige løpet er en totalformidling. Vi søker å lage opplegg som er spennende å være med på, som fremmer livsmestring og gir rom for barnas egen undring, og som fører tradisjoner og praksiser videre til nye generasjoner.

Nedenfor ser du en oversikt over våre tilbud og aktiviteter til de ulike alderstrinn.