Søndagsskolen


Høsten 2021

Vi møtes i kirkerommet kl. 11.00 og går sammen til samlingene.

Søndagsskole er for de minste, men også for de som er på skolen om de ønsker det selv.

søndags-KRIK passer for skolebarn.

  • 22. august  - Misjonstivoli etter samlingen
  • 5. september 
  • 26. september
  • 10. oktober
  • 24. oktober
  • 7. november
  • 21. november
  • 5. desember - Kirkejubileum med eget opplegg for barn.

 

Tilbake