Babysang


Oppstart 15. september 2021

HVA ER BABYSANG?

  • Kirkens tilbud til alle barn i alderen 0 -1 år sammen med foreldre.
  • Et musikkpedagogisk opplegg for de minste, med sang, musikk,bevegelse og sansing.
  • Vektlegging av trygghet, nærhet og kontakt mellom barn og forelder.
  • Et godt møtested og fellesskap for foreldre som er i permisjon/hjemme med barn
  • Ikke bindende. Vær med på alle samlingene eller bare når det passer.

HØSTEN 2021

  • oppstart onsdag 15. september.
  • Samling hver onsdag t.o.m. 24. november, bortsett fra i skolens ferier.

Tilbake