Konfirmasjon 2022


Opplegget for konfirmantåret i Bugården

Samlinger i kirken

Vi samles noen ganger i måneden gjennom hele skoleåret. De fleste samlingene er lagt til tirsdager og /eller onsdager rett etter skoletid. Går du på en annen skole enn Bugården ungdomsskole, legger vi til rette så godt vi kan.

Gudstjenester

Gjennom året skal alle delta på minst åtte gudstjenester. På noen av disse er man ministrant (medhjelper i gudstjenesten). 

Spesielle behov for tilrettelegging

Alle har krav på en konfirmanttid tilpasset sine behov. Er det noe som gjør at du trenger et tilpasset opplegg, er det viktig at vi får vite det. Skriv i påmeldingsskjemaet, eller ta kontakt med oss på telefon eller e-post.

Dåp i konfirmasjonstiden

For å bli konfirmert i kirken, må man være døpt. Konfirmasjonstiden er likevel åpen for både døpte og udøpte
ungdommer. Det å bli døpt som ungdom er en flott forberedelse til konfirmasjonsdagen. Ta gjerne kontakt med en av prestene om dere har spørsmål rundt dette.


Konfirmantleir på Knattholmen


29. april- 1. mai 2022
Til våren drar konfirmantene i Bugården og Sandefjord menigheter på felles leir på Knattholmen. Det blir en helg med opplevelser og fellesskap, sammen med voksenledere og ungdomsledere fra begge menighetene.

Økonomi   

Konfirmasjonsavgiften er på kr 1500,-. Det inkluderer leir, materiell og litt mat på samlingene. Betaling skjer ved påmelding på nettet. Økonomi skal ikke hindre noen i å delta! Ta kontakt hvis dere trenger å få avgiften dekket. 

Hvilken menighet tilhører jeg?

Skolekretser og soknegrenser følger ikke hverandre i Sandefjord. Denne invitasjonen sendes til ungdom som sokner til Bugården kirke. Går du på Breidablikk eller Ranvik ungdomsskole, er du velkommen til å konfirmeres sammen med klassen din i Sandar eller Sandefjord kirke. 

Se www.sandefjord.kirken.no for informasjon om de andre menighetenes opplegg.

Påmelding

Påmelding skjer elektronisk på www.kirken.no/bugarden. Det er viktig at du legger ved et bilde i påmeldingen.
Vi trenger det for å lære navn, og bildet er bare til internt brukt i kirka. Påmeldingsfrist: 1.juli 2021
De som melder seg på innen fristen vil bli prioritert først med ønsker om gruppe og konfirmasjonstidspunkt.

Informasjonsmøte for foreldre/foresatte

Det blir informasjonsmøte for foreldre/foresatte i Bugården kirke
onsdag 1. september kl 1800-1930.

Oppstart/ KICK-OFF for konfirmantene

Tirsdag 7. september kl 1700-1830. Dette er en obligatorisk samling som alle konfirmanter må prioritere foran andre fritidsaktiviteter. 

Konfirmasjonsdatoer i Bugården 2022

Lørdag 7. mai og søndag 8. mai. Alle får den dagen de ønsker. Fordeling på klokkeslett kommer vi tilbake til.
Vi gleder oss til å møte deg!


Lurer du på noe? Ta kontakt med oss!

Kapellan    
Øyvind Monstad
Mobil 913 58 921
oyvind.monstad@
sandefjord.kirken.no

Menighetspedagog
Kristin Dybvik
Mobil 975 31 139
kristin.dybvik@
sandefjord.kirken.no

Sokneprest
Linn Hummelvoll
Mobil 976 10 770
linn.stromme.hummelvoll@
sandefjord.kirken.no

 

Tilbake