Bugården Y´s Men`s Club


Program høst 2021

På grunn av koronarestriksjoner er møtene desverre avlyst

Y`s Club er:
et verdensomspennende fellesskap med klubber i 69 land. I Norge har bevegelsen ca 70 klubber.

Klubben er åpen for alle voksne, både kvinner og menn, og det spørres ikke etter alder, yrke eller tro. Det er bare spørsmål om en vil gjøre sitt for at fellesskapet kan fungere og at en er med på de felles oppgaver klubben tar på seg. Klubbens mål nr 1 er å ha et fellesskap preget av trygghet og tillit medlemmene i mellom. Den skal vøre et sted der man kan være seg selv og skape et miljø med respekt for de kristne verdier og med interesse for å hjelpe hverandre til en personlig utvikling.

Klubbens mål forøvrig er å være en tjenesteklubb til støtte for byggende barne- og unngdomsarbeid.

KLUBBENS MOTTO: RETTIGHETER FORPLIKTER

Bugården Y`s men styre 2020/2021                                        
President: Bjørg Evensen Tlf: 99156480  
Kasserer: Anne Grete Gaasholt og Yngve Aamodt                      
Sekretær: Randi Jørgensen Aamodt
Past president; Dagmar Andersen
Møtene foregår  mandager i peisestua /kirkestua i Bugården kirke kl 1900 når ikke annet er angitt.

Møter fremover:

Mandag 23.08 «Traktene der jeg kommer fra» v/Anne Synnøve Klavenes.

Søndag 12.09  Distriktrådsmøte på Knattholmen.  

Mandag 20.09 «Hans Nielsen Hauge - født for 250 år siden» V/ gjest Torgeir Flateby som synger og forteller.

Mandag 18.10 «Pilgrimsleden i Vestfold» v/Kathrine Engebretsen

Mandag 15.11  «Du har et liv som skal leves» v/David Gjerp

Fredag 10.12 Advents- og julemøte. Dagens gjest: Njål Gjennestad

Tilbake