Bugården Menighetskor


Består av rundt 30 sangglade kvinner og menn fordelt på sopran, alt, tenor og bass.

Sangøvelser

Koret øver hver tirsdag kl 19.00- 21.00 i Bugården kirke. Oppstart vår 2021 er utsatt på grunn av koronarestriksjoner. Det er bare stemmeøvelser som blir gjennomført og ingen felles øvelser for hele koret.
Etter korøvelsen har vi sosialt samvær med kaffe, te, kaker, smørbrød. 

Repertoar
Koret har et variert repertoar; alt fra gospel og viser til salmer og klassisk kirkemusikk. 

Opptreden

Koret synger under gudstjenester, konserter og sangkvelder, ofte i samarbeid med sangere og musikere. 

Tur

Koret drar på en utenlandstur annethvert år. 

Kontakt dirigent Erling Grostad , erling.grostad@sandefjord.kirken.no  tlf 91328922

Tilbake