Home of Grace


Vårt misjonsprosjekt via Areopagos.

Dagsenter                                                      
    
Nanjing er en by på over 7 mill. mennesker som ligger 30 mil fra Kinas østkyst. Det er en rik by, men ressursene er ulikt fordelt. Foreldre til psykisk funksjonshemmede barn i Nanjing var fortvilet fordi deres barn ikke hadde noe tilbud. 

Foreldrene «fant hverandre» og møttes i lokalene til Nanjing KFUK. Slik startet arbeidet med å finne et tilbud til psykisk funksjonshemmede barn.

Våren 2011 bestemte Nanjings myndigheter at de måtte gjøre noe for personer med psykisk sykdom eller funksjonshemning og Nanjing KFUK fikk disponere et lite sted som dagsenter. I juni samme år ble senteret åpnet. Nanjing KFUK inviterte Areopagos som samarbeidspartner, og sammen sendte vi søknad til Norad om prosjektstøtte. Prosjektet ble godkjent og får støtte for en femårsperiode 2012-2016.

På dagsenteret Home of Grace får elever utfordringer og opplevelser de aldri har hatt, enten det er å reise på tur til dyreparken eller lære å re opp en seng. De har gym, lærer å skrive, tegne, lage mat og gjøre enkelt husarbeid. I tillegg driver senteret arbeidstrening og småskala-produksjon av varer som muffins, saftis og dekorasjoner for salg.  Vi vet at når mennesker greier ting de aldri har gjort før, blir selvtilliten bedre.

I Kina ser storsamfunnet gjerne på psykisk syke og funksjonshemmede som en samlet gruppe, mennesker med alt fra psykoser til Downs syndrom. Prosjektet skal bidra til økt forståelse og mer tilpasset omsorg, forteller Grethe Raddum, leder av Asia-arbeidet i Areopagos. Utgangspunktet for prosjektet er arbeidet som drives ved dagsenteret Home of Grace. Det fungerer som et mønstersenter for opplæring av stab til nye dagsenter i andre bydeler. Gjennom dagsenteret har også foreldrene fått møtested, veiledning og undervisning. Samtalegrupper har fjernet tabuer og de opplever det som en lettelse å kunne være sammen med andre foreldre i lignende situasjon. De har dannet en foreldreforening som jobber for å sikre psykisk funksjonshemmede livslang verdighet. Dette er unikt i Kina, sier Grethe Raddum.  Foreldrene har vært viktige pådrivere for prosjektet. De deltar i planlegging og har sine egne samlinger. De bidrar til lokalt eierskap.

Egentlig ønsket jeg at dagsenterprosjektet skulle hete «Project Life Beautiful», fordi jeg vil at elevene våre skal ha et vakkert og verdifullt liv. De som har psykisk funksjonshemning og psykiske lidelser er en av de mest sårbare gruppene i Kina. Ofte har de svært vanskelige liv, sier Fung Shiu Wing. Han er prosjektleder for dagsenteret Home of Grace i Nanjing. Vi kaller brukerne våre for «elever», det gjør noe med selvtilliten deres. Målet vårt er å gjøre dem lykkeligere og sunnere. Noen av dem har aldri gått på vanlig skole, og har ikke fått sjansen til å øve opp sosiale ferdigheter. Det får de her, i tillegg til å lære det de trenger for å fungere i hverdagen. Vi prøver å gjøre dem så selvhjulpne og uavhengige som mulig, forklarer Fung. Han kan fortelle at personer med psykiske funksjonsvansker gjerne blir sysselsatt med ensformig fabrikkarbeid tolv timer om dagen eller passivisert hjemme hos foreldrene. På dagsenteret får eleven fysisk, intellektuell og sosial trening tilpasset den enkelte.

En av elevene på 58 år lå hjemme og sov 22 timer i døgnet, før han begynte på dagsenteret. Nå vil han helst være der sju dager i uken. Det viste seg at han har talent for å skrive vakkert, forteller Fung. Nå får han kalligrafi-lekser i helgene for å ha noe å gjøre hjemme. Han kopierer klassiske dikt fra Tang-dynastiet, som han viser meg mandag morgen. Ifølge dagsenterlederen fikk moren på 83 år nesten aldri sønnen med ut i frisk luft tidligere. Nå er hun svært takknemlig for at sønnen er i aktivitet på et trygt sted. Fung har begynt å oppmuntre ham til å ta litt mer ansvar hjemme også. Jeg sier «nå er du voksen, og du kan jo ta med moren din på tur i parken på søndag».

                  
Home of Grace FAKTA
- Prosjektet drives av Nanjing YWCA – den lokale partneren til Areopagos.

- Målet er å forbedre livene til unge og voksne personer med psykisk utviklingshemning i den kinesiske millionbyen Nanjing i Kina.

- Prosjektet er godkjent til å få enda tre år med økonomisk støtte fra Norad (2017-2019).

- Det er oppnådd gode resultater fra 2012-2016. Det viktigste er at elevene på dagsentret Home of Grace er glade og aktive.

- Tross Norad-støtten er prosjektet avhengig av gaveinntekter.

DERSOM DU ØNSKER Å VITE MER OM DETTE FINNER DU EN LINK TIL MISJONSPROSJEKTET LENGER NED PÅ SIDEN.

Tilbake