Sorggrupper


Å miste en av sine nærmeste kan være noe av det vondeste vi opplever som mennesker. Sorg er en naturlig reaksjon på et slik tap.

En sorggruppe er et møtested for å få hjelp/støtte til å bearbeide sorg og sammen prøve å finne en vei videre.

Å miste en av sine nærmeste er noe av det vondeste vi kan oppleve som mennesker. Det er mange ulike følelser som kommer; tristhet, tomhet, sinne, savn, lengsel. Tanker skal tenkes og sorteres. Minner strømmer på. De kan vekke både gråt og smil og kanskje selvbebreidelse.

Livet kan kjennes tomt og meningsløst, og det kan være vanskelig å forstå hvordan en skal komme seg videre.

Da kan det være godt å møte andre som også har mistet en de var glad i. I en sorggruppe vil du få muligheter til å dele tanker, følelser og opplevelser med andre i lignende situasjon. Gjenkjennelse og at man ikke står aleine – er manges erfaring som har gått i sorggruppe.

Vi møtes 6-8 ganger annenhver uke, og gruppen består av 3-5 personer. Vi forsøker å sette sammen gruppen etter hvem man har mistet.

Hvert gruppemøte varer ca 1,5 time. Gruppen ledes av en diakon og/eller frivillig gruppeleder.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller meld deg på direkte til diakon, Lise Strandberg 95 86 97 86.

Påmeldingsskjema sorggruppe

Tilbake