Kirken vår


Bugården kirke

Bugården kirke ligger i Bugården sokn i Sandefjord prosti i Tunsberg Bispedømme. Kirken vår er bygget i mur og ble oppført i 1980. Kirken har langplan og 350 sitteplasser. Arkitekt: Harald Hille.

Kirken er en arbeidskirke med mange kontorer og enda flere rom for aktiviteter, deriblandt en gymsal, peisestue og en stor menighetssal med scene. Det er mulig å leie kirken til aktiviteter, konserter samt til selskaper slik som dåp og konfirmasjon eller minnesamvær. Se egen artikkel om utleie.

Tilbake